MARTIN NIELABA

 

 

Martin Nielaba urodził się w Warszawie w 1963 r. 

 

The artist's innovative solutions and his cycle of functional art objects can be found at www.artformnielaba.com